drzewa

Gmina, przychylając się  do wniosku powiatowego zarządu dróg, pozwoliła na wycięcie 100 drzew, w tym 78 topól, wzdłuż drogi prowadzącej przez Cholewiankę i Dąbrówkę do Dobrego. Według sporządzonej na zlecenie zarządu dróg inwentaryzacji, na żadnym (!) ze stu badanych drzew nie gniazdowały ptaki – niezwykle pomyślny dla zleceniodawcy zbieg okoliczności. Przedsiębiorstwo sporządzające inwentaryzację zakwalifikowało 100% drzew do wycięcia, we wszystkich przypadkach na podstawie ich złego stanu zdrowia („stanu zachowania”). Urząd gminy przyjął inwentaryzację i wniosek zarządu dróg bez najmniejszych zastrzeżeń.

Nic nie wskazuje na to, by drzewa wycięto z naruszeniem prawa. Stało się coś być może gorszego – wycięto je bezmyślnie i z naruszeniem dobrego obyczaju: w maju, w pełnym rozkwicie, nie pytając o zdanie nikogo.


Aktualizacja, sierpień 2019:
zgodnie z wydaną 28. sierpnia 2017 decyzją urzędu miasta, wycięte drzewa miały zostać zastąpione nasadzeniami gatunków rodzimych.

Cytat z decyzji IFE.6131.2.18.2017, podpisanej przez Artura Pomianowskiego, wówczas zastępcę burmistrza:

cały dokument dostępny do pobrania – pdf

Koniec sierpnia 2019: niemal wszystkie te sadzonki to suche kikuty: