urozmaicone sprzątanie

Opublikowane przez admin w dniu

21. września urząd miasta zorganizował powszechne sprzątanie gminy.
Sława, chwała i wyrazy uznania dla  pana Stachyry, pracownika urzędu, za rzeczowe i sprawne przeprowadzenie tej bardzo potrzebnej akcji.

Wyposażeni przez pana Stachyrę w worki, sprzątaliśmy z B. wąwóz cmentarny. Z pomocą przyszli A. i F.

W trakcie naszego sprzątania wąwozem przeszło pięcioro turystów; sympatyczne uwagi, „bardzo ładna akcja”, zdjęcia.

wąwóz cmentarny w Kazimierzu – turyści (pieszo, z aparatem) i mieszkańcy (zmotoryzowani)

Turystom spacer, a nam zbieranie śmieci, umilił Land Rover Discovery II „wiejski lift”.
Dawno rozwiały się obłoki spalonego LPG, ale wspomnienie trwa, wyraźne.

Pytanie, jak kursujące cmentarnym samochody terenowe mają się do odwiedzających wąwóz wycieczek szkolnych pozostawiam otwarte – może odpowiedź zna ktoś w urzędzie miasta?

wycieczka szkolna w wąwozie cmentarnym, październik 2019